top of page
Image by Magnus Engø

Tiede SenopiVR:n taustalla

SenopiMed on kehitetty ja testattu tutkijoiden ja hoitoalan ammattilaisten kanssa. Tuote on validoitu kliinisessä tutkimuksessa (n=130) ja lisätutkimuksia on suunnitteilla.

SenopiVR:n toiminta perustuu tieteeseen, ja tuotteitamme (SenopiMed ja SenopiCare)
on testattu lukuisissa tutkimuksissa ja työpajoissa.

Alla listattuna on joitakin viimeaikaisia toimia, joiden avulla olemme parannelleet tuotteitamme. 

Käytettävyystutkimukset

Elokuu 2021 - huhtikuu 2023

Logo_terzStiftung - BW.png

Sarja strukturoituja SenopiMed käytettävyystutkimuksia 10-20 ikäihmisen kanssa.

Pilottitutkimus

Elokuu 2023 - joulukuu 2023

Cato_Senteret-removebg-preview.png

Pilottitutkimus 10 hyvän toimintakyvyn omaavan ikäihmisen kanssa, jossa tutkittiin SenopiMedin käyttöä kaatumisriskin ennaltaehkäisyssä.

Pilottikokeilu

2020

City_Branding_of_Helsinki.png

Lupaavatuloksinen SenopiCaren pilottitesti, jossa oli mukana sekä terveitä että muistisairauksista kärsiviä ikäihmisiä.

Image by Magnus Engø

Lisää tutkimuksia

Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun hyödylliset vaikutukset ovat laajalti tunnistettu [PNAS 87: 5568-5572; JAMA 300: 1027-1037; Nature 373: 109]. 

 

Uusimmat todisteet viittaavat siihen, että VR:n mukaansatempaavuus lisää tietokoneistettujen tehtävien tehokkuutta lisääntyneiden fysiologisten vaikutusten ja kognitiivisen suorituskyvyn kautta [Scientific Reports 7: 1218; Virtuaalitodellisuus 23:1-15]. 

Kognitiivisten harjoitusten osalta 17:sta kontrolloidusta tutkimuksesta tehty meta-analyysi, joka koski iäkkäitä aikuisia, joilla oli lievä kognitiivinen heikentyminen, korostaa myönteisiä vaikutuksia yleiseen kognitioon, tarkkaavaisuuteen, työmuistiin, oppimiseen ja muistiin. Jopa dementiapotilailla VR-harjoittelu paransi yleistä kognitiota ja visuospatiaalisia taitoja [American Journal of Psychiatry 174: 329-340].

 

Katso alla yhteenveto joistakin tärkeimmistä tutkimuksista. 

Science table.png

OA = older adults, vanhemmat aikuiset, MCI = mild cognitive impairment, lievä kognitiivinen heikentyminen, SCD = subjective cognitive impairment, subjektiivinen kognitiivinen heikentyminen

Fyysisten harjoitusten osalta 18:sta terveillä ikääntyneillä tehdystä kontrolloidusta tutkimuksesta tehty meta-analyysi osoitti, että VR-harjoittelulla on vahva vaikutus tasapainoon ja toiminnalliseen liikkuvuuteen [Sports Medicine 46: 1293-1309]. 

 

Uusimmat todisteet viittaavat seuraavaa: 

 

a) Immersiiviset, mukaansatempaavat VR-kokemukset ovat hyödyllisiä ikääntyneille, joilla on kognitiivisia ja/tai fyysisiä vammoja [Frontiers in Medicine 6:329], sekä terveille ikääntyneille, koska ne parantavat suorituskykyä terveyteen liittyvillä osa-alueilla [Age and Ageing 43(2):188-195],

 

b) Virtuaalitodellisuusvideopelit voivat parantaa ikääntyneiden aikuisten korkean tarkkuuden muistia.

[Scientific Reports 11: 2552].

 

c) virtuaalitodellisuustehtävillä voi olla korkea diagnostinen herkkyys Alzheimerin taudin toteamiseksi [Alzheimers & Dementia 1: 521-532] ja 


d) jopa yksinkertaisilla immersiivisillä "virtuaalisilla retkillä" 360 asteen luontovideoita hyödyntäen voi olla myönteisiä vaikutuksia [Frontiers in Psychology 10: 2667].

aHPPSwr8.jpeg

Ota yhteyttä

contact@senopi.com

Senopi AG

Splügenstrasse 12

8002 Zürich

Sveitsi

Kiitos viestistäsi,

olemme sinuun yhteydessä!

bottom of page